Ramy działania na rzecz wdrażania Przemysłu 4.0. Badania empiryczne

Autorzy:
Artur Pollak, Agata Hilarowicz, Maciej Walczak, Damian Gąsiorek
Molecular Diversity Preservation International – Sustainability

Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, związanych z tym trudnościach oraz ograniczeniach i wyzwaniach, przed którymi stoi zarządzanie tym procesie. Mocną stroną badania jest jego empiryczny charakter. Uczestnikami było 39 ekspertów Przemysłu 4.0 z różnych polskich firm, którzy wzięli udział. Jednocześnie celem było połączenie teorii i praktyki oraz zwrócenie uwagi na potencjalne zmiany w obszarze poprawy wyników ekonomicznych przedsiębiorstw, które mogą wynikać z Przemysłu 4.0.

Artykuł dostępny jedynie w języku angielskim.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

On Key

Related Posts

Przedsiębiorstwo 4.0, 360° Rekomendacje dobrych praktyk

Autorzy: Andrzej Bajor, Krzysztof Bąk, Barbara Brzezińska, Maciej Brzozowski, Magdalena Brzuszczyńska, dr Marcin Chomiuk, Artur Demski, Mieczysław Gonta, Aleksandra Grendys, Tomasz Haiduk, Mateusz Korus, Jędrzej Kowalczyk, Jakub Kubalski,