Zagadnienia IT

Zagadnienia IT

BigData w praktyce

Kiedy mówimy o Big Data, mamy na myśli bardzo duże zbiory danych. Generujemy je, wykonując wiele codziennych rutynowych działań, korzystając z aplikacji czy odwiedzając strony WWW. Tak duża ilość danych jest niemożliwa do przetworzenia dla pojedynczej osoby lub klasycznego narzędzia analitycznego.

 

Aby zautomatyzować proces gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych, firmy prywatne, organy administracji publicznej, sieci społecznościowe oraz instytuty badawcze wdrażają projekty Big Data.

Najważniejsze cechy BigData:

 • Volume – duża objętość
 • Velocity – szybkość przetwarzania
 • Variety – różnorodność formatów i typów danych
 • Veracity – wiarygodność i dokładność
 • Value – wartość dla procesów podejmowania decyzji

BigData w praktyce

Kiedy mówimy o Big Data, mamy na myśli bardzo duże zbiory danych. Generujemy je, wykonując wiele codziennych rutynowych działań, korzystając z aplikacji czy odwiedzając strony WWW. Tak duża ilość danych jest niemożliwa do przetworzenia dla pojedynczej osoby lub klasycznego narzędzia analitycznego.

 

Aby zautomatyzować proces gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych, firmy prywatne, organy administracji publicznej, sieci społecznościowe, aplikacje mobilne oraz instytuty badawcze wdrażają projekty Big Data.

Najważniejsze cechy BigData:

 • Volume – duża objętość
 • Velocity – szybkość przetwarzania
 • Variety – różnorodność formatów i typów danych
 • Veracity – wiarogodność i dokładność
 • Value – wartość dla procesów podejmowania decyzji

Analiza wsadowa

Obejmuje wykonywanie obliczeń na dużych zbiorach danych zgodnie z założonym harmonogramem.

Przykłady takich obliczeń:

 • Obliczenie wskaźników produkcyjnych (OEE, CPK, MTTF…) po każdej ze zmian
 • Wyznaczenie trendów i danych statystycznych przebiegów zmiennych
 • Oszacowanie zdrowia maszyny na podstawie ostatniej doby pracy
 • Aktualizacja sieci neuronowej (douczanie)
 • Eksport/import danych systemu zewnętrznego
 • Przygotowanie danych do raportu BI

W ramach NAZCA 4.0 zadania te można zrealizować za pomocą narzędzi:

Spark – poprzez przygotowanie zadania dla tego systemu

NiFi – wykorzystując przygotowane przez APA dodatkowe procesory

Można wykorzystać możliwość tworzenia własnych funkcji w języku Python oraz wykorzystać dostarczone SDK

W ramach NAZCA 4.0 zadania te można zrealizować za pomocą narzędzi:

Spark – poprzez przygotowanie zadania dla tego systemu

NiFi – wykorzystując przygotowane przez APA dodatkowe procesory

Można wykorzystać możliwość tworzenia własnych funkcji w języku Python oraz wykorzystać dostarczone SDK

Analiza strumieniowa

Analiza wsadowa obejmuje wykonywanie obliczeń na danych, które są przesyłane w sposób ciągły. Są to np. strumienie danych zawierające aktualne wartości pomiarów transmitowane przez mierniki.

Przykłady zastosowań analizy strumieniowej:

 • Bieżące obliczanie agregatów w tzw. “oknach” – np. liczenie średnich kroczących
 • Redukcja ilości pomiarów poprzez np. uśrednianie
 • Wykrywanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowa reakcja
 • Poszukiwanie anomalii w pracy urządzeń
 • Transfer danych do systemów zewnętrznych
 • Wzbogacanie danych o dodatkowe informacje przed ich zapisem
 • Filtrowanie, zmiana jednostek
 • Szeregowanie zdarzeń względem czasu ich wystąpienia 

W ramach NAZCA 4.0 zadania te można zrealizować za pomocą narzędzi:

Flink – poprzez przygotowanie zadania do tego systemu

NiFi – wykorzystując przygotowane przez APA dodatkowe procesory

Zalety BIG DATA

Skalowalność

Rozwiązanie rosnące wraz z przedsiębiorstwem lub potrzebami, możliwość dołączania kolejnych maszyn, prototypowanie i wdrożenie za pomocą skalowania jednego systemu

Skalowalność

Rozwiązanie rosnące wraz z przedsiębiorstwem lub potrzebami, możliwość dołączania kolejnych maszyn, prototypowanie i wdrożenie za pomocą skalowania jednego systemu

Zobacz swoje dane w akcji!

Zostaw swój email. Odezwiemy się do Ciebie i pokażemy NAZCA 4.0 w akcji.

Inne technologie NAZCA 4.0

Powiedz nam czego potrzebujesz

Nie możesz nas odwiedzić? Nic straconego! Skontaktuj się, a przedstawimy Ci propozycje wsparcia – dwie ścieżki wdrożenia (pilotażu lub personalizowanego projektu), przekażemy dostęp do demo aplikacji, udostępnimy zdalnie jednostki testowe lub strumienie danych

Nasza Head of Commercial Growth and Business Development jest do Twojej dyspozycji:

Umów spotkanie lub możesz także skontaktować się przez nasz formularz kontaktowy.