Zagadnienia IT

Zagadnienia IT

BigData w praktyce

Kiedy mówimy o Big Data, mamy na myśli bardzo duże zbiory danych. Generujemy je, wykonując wiele codziennych rutynowych działań, korzystając z aplikacji czy odwiedzając strony WWW. Tak duża ilość danych jest niemożliwa do przetworzenia dla pojedynczej osoby lub klasycznego narzędzia analitycznego.

 

Aby zautomatyzować proces gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych, firmy prywatne, organy administracji publicznej, sieci społecznościowe oraz instytuty badawcze wdrażają projekty Big Data.

Najważniejsze cechy BigData:

 • Volume – duża objętość
 • Velocity – szybkość przetwarzania
 • Variety – różnorodność formatów i typów danych
 • Veracity – wiarygodność i dokładność
 • Value – wartość dla procesów podejmowania decyzji

BigData w praktyce

Kiedy mówimy o Big Data, mamy na myśli bardzo duże zbiory danych. Generujemy je, wykonując wiele codziennych rutynowych działań, korzystając z aplikacji czy odwiedzając strony WWW. Tak duża ilość danych jest niemożliwa do przetworzenia dla pojedynczej osoby lub klasycznego narzędzia analitycznego.

 

Aby zautomatyzować proces gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych, firmy prywatne, organy administracji publicznej, sieci społecznościowe, aplikacje mobilne oraz instytuty badawcze wdrażają projekty Big Data.

Najważniejsze cechy BigData:

 • Volume – duża objętość
 • Velocity – szybkość przetwarzania
 • Variety – różnorodność formatów i typów danych
 • Veracity – wiarogodność i dokładność
 • Value – wartość dla procesów podejmowania decyzji

Analiza wsadowa

Obejmuje wykonywanie obliczeń na dużych zbiorach danych zgodnie z założonym harmonogramem.

Przykłady takich obliczeń:

 • Obliczenie wskaźników produkcyjnych (OEE, CPK, MTTF…) po każdej ze zmian
 • Wyznaczenie trendów i danych statystycznych przebiegów zmiennych
 • Oszacowanie zdrowia maszyny na podstawie ostatniej doby pracy
 • Aktualizacja sieci neuronowej (douczanie)
 • Eksport/import danych systemu zewnętrznego
 • Przygotowanie danych do raportu BI

W ramach NAZCA 4.0 zadania te można zrealizować za pomocą narzędzi:

Spark – poprzez przygotowanie zadania dla tego systemu

NiFi – wykorzystując przygotowane przez APA dodatkowe procesory

Można wykorzystać możliwość tworzenia własnych funkcji w języku Python oraz wykorzystać dostarczone SDK

W ramach NAZCA 4.0 zadania te można zrealizować za pomocą narzędzi:

Spark – poprzez przygotowanie zadania dla tego systemu

NiFi – wykorzystując przygotowane przez APA dodatkowe procesory

Można wykorzystać możliwość tworzenia własnych funkcji w języku Python oraz wykorzystać dostarczone SDK

Analiza strumieniowa

Analiza wsadowa obejmuje wykonywanie obliczeń na danych, które są przesyłane w sposób ciągły. Są to np. strumienie danych zawierające aktualne wartości pomiarów transmitowane przez mierniki.

Przykłady zastosowań analizy strumieniowej:

 • Bieżące obliczanie agregatów w tzw. “oknach” – np. liczenie średnich kroczących
 • Redukcja ilości pomiarów poprzez np. uśrednianie
 • Wykrywanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowa reakcja
 • Poszukiwanie anomalii w pracy urządzeń
 • Transfer danych do systemów zewnętrznych
 • Wzbogacanie danych o dodatkowe informacje przed ich zapisem
 • Filtrowanie, zmiana jednostek
 • Szeregowanie zdarzeń względem czasu ich wystąpienia 

W ramach NAZCA 4.0 zadania te można zrealizować za pomocą narzędzi:

Flink – poprzez przygotowanie zadania do tego systemu

NiFi – wykorzystując przygotowane przez APA dodatkowe procesory

Zalety BIG DATA

Skalowalność

Rozwiązanie rosnące wraz z przedsiębiorstwem lub potrzebami, możliwość dołączania kolejnych maszyn, prototypowanie i wdrożenie za pomocą skalowania jednego systemu

Skalowalność

Rozwiązanie rosnące wraz z przedsiębiorstwem lub potrzebami, możliwość dołączania kolejnych maszyn, prototypowanie i wdrożenie za pomocą skalowania jednego systemu

Zobacz swoje dane w akcji!

Zostaw swój email. Odezwiemy się do Ciebie i pokażemy NAZCA 4.0 w akcji.

Inne technologie NAZCA 4.0

Powiedz nam czego potrzebujesz

Nie możesz nas odwiedzić? Nic straconego! Skontaktuj się, a przedstawimy Ci propozycje wsparcia – dwie ścieżki wdrożenia (pilotażu lub personalizowanego projektu), przekażemy dostęp do demo aplikacji, udostępnimy zdalnie jednostki testowe lub strumienie danych

Nasz specjalista jest do Twojej dyspozycji:

Możesz też skontaktować się przez nasz formularz kontaktowy.

Analityka Big Data z wdrożeniem naszych rozwiązań wykorzystuje zaawansowane aplikacje takie jak np. Spark, NiFi, czy Python. Stosowanie ich w przemyśle umożliwia wykonywanie skomplikowanych obliczeń i analiz – szybko, intuicyjnie i bezpiecznie, bez ryzyka błędu, czy ograniczeń systemowych. Technologia IT w NAZCA 4.0 pozwala np. na rachowanie wskaźników produkcyjnych, zbieranie danych do raportów BI, douczanie sieci neuronowych, obliczanie zdrowia maszyn bazując na danych z ostatniej doby ich pracy i wiele innych opcji.

Big Data Informatica w NAZCA 4.0

Analiza danych Big Data jest jednym z niezbędnych elementów przy gromadzeniu, tworzeniu i przesyłaniu bardzo dużych danych. Ogromne zbiory danych pozostają bezpieczne – są chronione przed cyberatakami. Technologia Big Data wykorzystywana w Przemyśle 4.0 to cenna wartość dla wszystkich procesów zachodzących podczas produkcji. Wykorzystywana jest w takich zdarzeniach jak np. zmniejszenie ilości pomiarów, filtrowanie, szeregowanie zadań, obliczanie wskaźników produkcyjnych i średnich kroczących, rozwiązywanie problemów i wyszukiwane anomalii w pracy urządzeń i w wielu innych procesach kluczowych dla Twojej branży.


Systemy Big Data dostarczane przez NAZCA 4.0 umożliwiają zapis i przechowywanie bardzo dużej ilości informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Zachęcamy do sprawdzenia, jak Przemysł 4.0 może odmienić Twoją firmę! Do naszych specjalizacji zaliczane są również: