4.0

Transformacja
cyfrowa Twojego
przedsiębiorstwa

4.0

Transformacja
cyfrowa Twojego
przedsiębiorstwa

Czym jest transformacja cyfrowa

Czym jest transformacja cyfrowa​

Transformacja cyfrowa to nie tylko pojęcie z zakresu technologii. To szerszy proces obejmujący również, a może przede wszystkim strategię jak i samą organizację przedsiębiorstwa. Nie ma żadnego powodu, by ten proces utożsamiać li tylko z powierzchownym wdrażaniem kolejnych mniej lub bardziej zaawansowanych projektów informatycznych. Tak jak zakup sportowego samochodu nie powoduje nagle, że stajesz się kierowcą wyścigowym, tak implementacja kolejnych systemów nie powoduje, że Twoja firma jest 4.0. Potrzeba do tego czegoś więcej. Potrzeba innego spojrzenia na organizację, z uwzględnieniem możliwości jakie nam daje technologia; również technologia IT, ale z uznaniem podmiotowości człowieka w tym procesie, zarówno jako odbiorcy Twoich towarów czy usług, jak i człowieka który te towary wytwarza. Tu znajdziesz metodę, jak wyruszyć w taką fascynującą, cyfrową podróż.

NAZCA 4.0

NAZCA 4.0 to kompletne rozwiązanie informatyczne, zbudowane w oparciu o najnowsze technologie, pozwalające na dostęp do danych z maszyn i urządzeń i innych systemów Twojej fabryki, ich przetwarzanie i efektywne korzystanie z tych danych, do podejmowania decyzji na różnych szczeblach przedsiębiorstwa. NAZCA 4.0 to platforma łącząca różne, czasami bardzo odległe i nieoczywiste obszary działalności przedsiębiorstwa. To także doskonałe narzędzie do wsparcia transformacji cyfrowej firmy i migracji jej modelu biznesowego w kierunku 4.0

NAZCA 4.0

NAZCA 4.0 to kompletna platforma Internetu rzeczy, która umożliwia integrację maszyn, urządzeń i innych systemów Twojego przedsiębiorstwa. Celem nadrzędnym takiego działania jest pozyskanie z nich danych i ich dalsze wykorzystanie jako budulca do analiz, również w oparciu o inteligentne algorytmy, tak by Twoje decyzje, bez względu jakie miejsce zajmujesz w firmie, opierały się na wiarygodnych przesłankach. To także wielki krok w kierunku rzeczywistej transformacji cyfrowej organizacji.

NAZCA 4.0

NAZCA 4.0 to kompletna platforma Internetu rzeczy, która umożliwia integrację maszyn, urządzeń i innych systemów Twojego przedsiębiorstwa. Celem nadrzędnym takiego działania jest pozyskanie z nich danych i ich dalsze wykorzystanie jako budulca do analiz, również w oparciu o inteligentne algorytmy, tak by Twoje decyzje, bez względu jakie miejsce zajmujesz w firmie, opierały się na wiarygodnych przesłankach. To także wielki krok w kierunku rzeczywistej transformacji cyfrowej organizacji.

Funkcjonalności NAZCA 4.0

Możliwość zdalnego dostępu do bieżących statystyk, wskaźników jakości czy alarmów z procesu produkcyjnego. Dla zdefiniowanych użytkowników dane mogą być dostępne w części biurowej zakładu, a wybrane parametry również poza zakładem. Dla większej przejrzystości, wszelkiego rodzaju komunikaty mogą być prezentowane na podkładzie graficznym zakładu, ułatwiając tym samym lokalizowanie źródła informacji.

Monitorowanie najważniejszych parametrów produkcji, dziennika alarmów czy np. obrazu z kamer także z poziomu aplikacji mobilnej. W przypadku wykrycia awarii na telefonie pojawiają się powiadomienia SMS czy e-mail,

Metoda na zapobieganie awariom maszyn poprzez analizę ich parametrów (np. pobór prądu, temperatura, prędkość pracy, pozycjonowanie) w celu identyfikacji wzorców i przewidywania problemów, zanim wystąpią. Narzędzia analityczne pozwalają monitorować stan urządzeń, optymalizować okresy serwisowe oraz informować ow sensie miała to byćnieprawidłowościach ww sensie miała to byćczasie rzeczywistym.

Monitorowanie sygnałów, które nie są wykorzystywane w procesie sterowania Industry 3.0. Po analizie warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność), parametrów zasilania zakładu czy wibracji napędów, określony zostanie ich wpływ na proces, co pozwoli w dalszym ciągu optymalizować proces sterowania.

System pozwoli na wyświetlanie współczynnika efektywności poszczególnych stacji, obliczonego na podstawie zleceń produkcyjnych i rzeczywistego czasu realizacji zlecenia. Uwzględnione zostaną postoje planowane i nieplanowane, a także towarzyszące temu parametry i nieprawidłowości w instalacji. Bez potrzeby analizowania parametrów technicznych, manager dostanie procentowy wskaźnik jakości produkcji. Będzie on automatycznie porównywany dla różnych stacji, różnych operatorów czy w różnych okresach czasu.

Gromadzenie w jednym centralnym punkcie wskazań z dostępnych na terenie zakładu liczników, mierników i analizatorów mediów. Dane automatycznie zostają przeliczane na wartości pieniężne na podstawie posiadanych umów, pozwolą kontrolować otrzymywane faktury, a także na bieżąco być świadomym zbliżających się kosztów.

Dodatkowo funkcjonalność strażnika mocy pozwala kontrolować zapotrzebowanie na moc maksymalną i optymalizować zawarte umowy na dostawę mediów, czy lepiej planować produkcję.

Automatycznie generowane raporty przesyłane do zdefiniowanych grup odbiorców po każdej zmianie produkcyjnej, a także prezentujące trendy długoterminowe. Informacje dostosowane do konkretnych grup odbiorców, niezależnie dla managerów, planistów, logistyków, księgowych czy służb utrzymania ruchu.

Program pilotażowy

Wśród pryncypialnych reguł wdrażania Przemysłu 4.0 znajduje się możliwość testowania takich rozwiązań i w pełni świadome podejmowanie decyzji o wejściu na ścieżkę transformacji cyfrowej, poparte empirycznym doświadczeniem.

Bez względu na jakim etapie cyfryzacji jest Twoja firma, możesz doświadczyć jak może wyglądać dalsza transformacja cyfrowa Twojej firmy w wybranym przez Ciebie i naszych inżynierów obszarze. Dowiesz się dzięki temu jakie obszary należy potraktować priorytetowo i czy transformacja cyfrowa będzie dla Ciebie opłacalna i czy stanie się ona motorem napędowym rozwoju Twojej firmy. Niejako przy okazji dowiesz się na jakim etapie dojrzałości cyfrowej jest przedsiębiorstwo.

industry industry_40

Co dostajesz

W ramach projektu pilotażowego NAZCA 4.0 dostarczymy Ci do testowania środowisko techniczne w postaci niezbędnych urządzeń i czujników, oraz środowisko informatyczne z dopasowanym do Twoich potrzeb zakresem funkcjonalności.

 

W czasie trwania pilotażu, będziesz mógł na bieżąco korzystać ze wskaźników oraz z zaawansowanych analiz i prognoz sporządzonych na podstawie Twoich danych. Otrzymasz także profesjonalne opracowanie i interpretację pozyskanych danych sporządzone przez analityków danych, połączone z rekomendacjami usprawnień.

 

Ważne, że proces pilotażu nie spowoduje ani zakłóceń w działaniu przedsiębiorstwa, ani nie naruszy zasad cyberbezpieczeństwa jakie obowiązują w Twojej firmie. Nie będziemy również ingerować w fizyczną strukturę maszyn i urządzeń jakie funkcjonują w firmie. Na czas trwania pilotażu otrzymasz również dostęp do specjalistów w zakresie Przemysłu 4.0.

Co się zmienia

Czasami ludzie dzielą swoje życie na okres przed jakimś zdarzeniem i po nim.


Głęboko wierzymy, że Twoje spojrzenie na transformację cyfrową, ulegnie radykalnej zmianie po przetestowaniu, jak ona może się dokonać w Twojej firmie; to jeśli byłeś w tej kwestii sceptykiem.


Jeśli zaś byłeś entuzjastą cyfryzacji, to tylko utwierdzimy Cię w tym przekonaniu, pokazując głęboki sens takich zmian w przedsiębiorstwie i wskazując obszary do tych zmian.

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Rozwiązanie NAZCA 4.0 jest platformą Internetu rzeczy, może więc być zaimplementowana w każdym przedsiębiorstwie, zarówno produkcyjnym jak i usługowym. Jednak nasze doświadczenia w zakresie Przemysłu 4.0 skupiają się na przedsiębiorstwach produkcyjnych i analizie wskaźników przemysłowych, dlatego więc rozwiązanie NAZCA 4.0, jak i jego pilotaż najlepiej sprawdzą się w branży wytwórczej, bez względu na charakter produkcji (dyskretna, procesowa, ciągła).

Tak, dla każdej. Zastosowana technologia jest w pełni skalowalna i niejako rośnie wraz z firmą. Wśród naszych klientów są małe firmy jak i wielkie międzynarodowe koncerny przemysłowe.

NAZCA 4.0 jest rozwiązaniem całkowicie chmurowym, nie wymaga wiec dedykowanego środowiska informatycznego. Wystarczą tylko komputery z dostępem do Internetu. W przypadku konieczności budowy rozwiązania NAZCA 4.0 na lokalnej infrastrukturze, będziemy wspólnie ustalać wymagania techniczne. Dodać należy, że NAZCA 4.0, w pełni wspiera takie rozwiązanie techniczne. Możliwe jest także rozwiązanie hybrydowe, łączące oba te podejścia do budowy środowisk IT.

To zależy od zaawansowania technicznego infrastruktury wytwórczej. Relatywnie nowe maszyny nie wymagają żadnych modyfikacji, wystarcza jedynie dostęp do ich sterowania. Starsze maszyny mogą wymagać procesu tzw. retrofitting’u, czyli unowocześnienia warstwy czujników i komunikacji. Najczęściej jednak jest to proces bezinwazyjny i ekonomicznie dostępny.

Implementacja pilotażu to krótki proces, trwający jeden, lub maksymalnie dwa dni. Sam pilotaż ograniczony jest do 30 dni. Naszym zdaniem to wystarczający okres, by przekonać się czy zastosowanie takiej technologii ma sens, zarówno w kontekście technologicznym jak i ekonomicznym.

Tak, jest płatny, ale nasze wynagrodzenie pokrywa jedynie koszty logistyczne i niewielką część kosztów osobowych. To obopólna korzyść, bo samodzielna realizacja takiego pilotażu własnymi zasobami pochłonęłaby znacznie większe środki na samą infrastrukturę, o kosztach dostępu do specjalistycznej kadry nie wspominając.

Wtedy na podstawie zdobytych w czasie pilotażu, podejmiesz decyzję o dalszych krokach w transformacji cyfrowej. Możemy także na podstawie doświadczeń wspólnie ustalić optymalny zakres i miejsce wdrożenia. Tak zdefiniowany projekt przeniesiemy na całość, bądź na kolejny obszar przedsiębiorstwa. Zapewnimy również niezbędny transfer specjalistycznej wiedzy dla managerów i pracowników, by mogli oni efektywnie posługiwać się tym narzędziem.

Preferujemy model subskrypcyjny SaaS*, czyli opłata miesięczna, bo jest on wygodny i efektywny dla obu stron. W przypadku konieczności tzw. modelu on- premise** indywidualnie ustalimy zakres licencyjny i uwarunkowania techniczne w zakresie środowiska IT.


*SaaS – Software as a Service – oprogramowanie jako usługa, w postaci abonamentu za jego używanie.

** on-premise – lokalna instalacja IT, na serwerach przedsiębiorstwa, połączona z zakupem wszystkich niezbędnych licencji na oprogramowanie.

Baza wiedzy

Poznaj artykuły, w których dzielimy się wiedzą

Przemysł 4.0. Sprawdź, czemu zmiany są potrzebne już...
Przedsiębiorstwo 4.0, 360° Rekomendacje dobrych praktyk

Planujesz wprowadzenie technologii 4.0 do swojego obszaru pracy?

Jeśli jesteś właścicielem firmy, dyrektorem zakładu przemysłowego, automatykiem, kierownikiem produkcji, przedstawicielem dużego przedsiębiorstwa lub MŚP, to napisz do nas i dowiedz się, co możemy razem zrobić!

Szukasz informacji o NAZCA 4.0 oraz możliwościach jakie daje wdrożenie Pilotażu Przemysłu 4.0?

Skontaktuj się z nami: +48 695 255 533.

Zapoznaj się także z dokumentami, niezbędnymi do współpracy z nami.