MAN Starachowice

NAZCA 4.0 monitoruje i analizuje dane z maszyn oraz urządzeń i na tej podstawie wspiera procesy decyzyjne w organizacji, ułatwiając menedżerom planowanie i zarządzanie.

 

 

 

 

Planuj z uwzględnieniem wszystkich aspektów, również tych nieoczekiwanych.

 

 

 

 

Bądź jako szef fabryki na bieżąco

 

 

 

 

Wskaźniki dostępności maszyn – kopalnia wiedzy dla utrzymania ruchu.