Przewidywanie zużycia energii w platformie Przemysłu 4.0 – przegląd rozwiązań

Autorzy: Sebastian Temich, Artur Pollak, Jacek Kucharczyk, Wojciech Ptasiński, Arkadiusz Mężyk, Damian Gąsiorek JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS Od dłuższego czasu prace naukowo-techniczne skoncentrowane są na zarządzaniu produkcją, co wpływa zarówno na poprawność procesu, jak i na generowane koszty. Jednym z integralnych elementów zarządzania procesem produkcyjnym jest energia, która ma wpływ na organizację pracy, pracę maszyn czy produkcję. Przewidywanie zużycia energii przez inteligentne obiekty ma kluczowe znaczenie dla […]

Ramy działania na rzecz wdrażania Przemysłu 4.0. Badania empiryczne

Autorzy: Artur Pollak, Agata Hilarowicz, Maciej Walczak, Damian Gąsiorek Molecular Diversity Preservation International – Sustainability Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, związanych z tym trudnościach oraz ograniczeniach i wyzwaniach, przed którymi stoi zarządzanie tym procesie. Mocną stroną badania jest jego empiryczny charakter. Uczestnikami było 39 ekspertów Przemysłu 4.0 z różnych polskich firm, którzy wzięli udział. Jednocześnie celem było […]

Przewidywanie błędów napędu pasowego w przypadku predykcyjnego utrzymania ruchu na platformie Przemysłu 4.0

Autorzy: Artur Pollak, Sebastian Temich, Wojciech Ptasiński, Jacek Kucharczyk, Damian Gąsiorek Molecular Diversity Preservation International – Applied Sciences Koszt ciągłego utrzymania produkcji jest jednym z najwyższych kosztów operacyjnych firm produkcyjnych. Ciągła diagnostyka z użyciem analizy anomalii jest krytycznym elementem w oszacowaniu pozostałego okresu użytkowania komponentu, a w konsekwencji w uzyskaniu niezawodnego systemu Predictive Maintenance, który obniża koszty produkcji.   W prezentowanej pracy przedstawiono […]

Wpływ kondycji łożysk na utrzymanie procesów produkcyjnych

Autorzy: Wojciech Ptasiński, Artur Pollak, Sebastian Temich, Damian Gąsiorek Napędy i Sterowanie, AutomatykaB2B.pl Współczesne aspekty Przemysłu 4.0 ukierunkowane są na analizę danych, która w konsekwencji decyduje o zachowaniu ciągłości procesów produkcyjnych. Celem badań było określenie możliwości klasyfikacji anomalii dla uszkodzeń łożysk, z wykorzystaniem sieci neuronowych.   W prezentowanym artykule przeprowadzono testy mające na celu wykrywanie anomalii w pracy łożysk kulowych z wykorzystaniem dwóch rodzajów sygnałów, tj. dźwięku […]