CTTP 4.0

NAZCA 4.0 zbiera, konsoliduje i wizualizuje dane ze wszystkich maszyn i urządzeń Centrum Testowania Przemysłu 4.0, pozwalając na zaawansowane analizy w oparciu o algorytmy przemysłowej sztucznej inteligencji. CTTP40 to w pełni funkcjonalne, autonomiczne gniazdo produkcyjne wyposażone w rozwiązania klasy Przemysł 4.0.     Zarządzaj centrum demonstracyjnym.         Monitoruj media i ich zużycie.         Mierz parametry środowiskowe i używaj ich do analiz […]

KUKA Polska

NAZCA 4.0 zarządza zasobami Centrum Szkoleniowego KUKA Polska oraz sprawdza kondycję poszczególnych urządzeń, a także monitoruje jakość i zużycie mediów.       Zarządzaj zasobami centrum szkoleniowego.           Monitoruj kondycję robotów i mediów.      

MAN Starachowice

NAZCA 4.0 monitoruje i analizuje dane z maszyn oraz urządzeń i na tej podstawie wspiera procesy decyzyjne w organizacji, ułatwiając menedżerom planowanie i zarządzanie.         Planuj z uwzględnieniem wszystkich aspektów, również tych nieoczekiwanych.         Bądź jako szef fabryki na bieżąco         Wskaźniki dostępności maszyn – kopalnia wiedzy dla utrzymania ruchu.