Przemysł 4.0. Sprawdź, czemu zmiany są potrzebne już teraz

Autor: Artur Sadzik, Manager Projektu Industry 4.0, APA Group Przemysł Czwartej Generacji to adekwatna odpowiedź na skomplikowane problemy współczesnego świata. I zarazem idea, którą trzeba wdrażać, jeśli chce się myśleć o rozwoju we współczesnym biznesie. W rozwijaniu takiego podejścia w zakładzie pomaga NAZCA 4.0. Przemysł 4.0. jest koncepcją, która narodziła się na początku XXI wieku, a więc stosunkowo niedawno. Od samego początku opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych […]

Przedsiębiorstwo 4.0, 360° Rekomendacje dobrych praktyk

Autorzy: Andrzej Bajor, Krzysztof Bąk, Barbara Brzezińska, Maciej Brzozowski, Magdalena Brzuszczyńska, dr Marcin Chomiuk, Artur Demski, Mieczysław Gonta, Aleksandra Grendys, Tomasz Haiduk, Mateusz Korus, Jędrzej Kowalczyk, Jakub Kubalski, Artur Kuśnierek, Katarzyna Marciniak, Anna Matusiak-Wekiera, Ewa Mikos-Romanowicz, Ewa Mońdziel, Agnieszka Ozubko, dr Anna Pająk, Piotr Podgórski, Artur Pollak, Arkadiusz Rumiński, Damian Safonow, Asha-Maria Sharma, Katarzyna Szczudlik, Adam Usiądek, Łukasz Wawrzyniak, Mariusz Witalis, […]

Przewidywanie zużycia energii w platformie Przemysłu 4.0 – przegląd rozwiązań

Autorzy: Sebastian Temich, Artur Pollak, Jacek Kucharczyk, Wojciech Ptasiński, Arkadiusz Mężyk, Damian Gąsiorek JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS Od dłuższego czasu prace naukowo-techniczne skoncentrowane są na zarządzaniu produkcją, co wpływa zarówno na poprawność procesu, jak i na generowane koszty. Jednym z integralnych elementów zarządzania procesem produkcyjnym jest energia, która ma wpływ na organizację pracy, pracę maszyn czy produkcję. Przewidywanie zużycia energii przez inteligentne obiekty ma kluczowe znaczenie dla […]

Ramy działania na rzecz wdrażania Przemysłu 4.0. Badania empiryczne

Autorzy: Artur Pollak, Agata Hilarowicz, Maciej Walczak, Damian Gąsiorek Molecular Diversity Preservation International – Sustainability Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, związanych z tym trudnościach oraz ograniczeniach i wyzwaniach, przed którymi stoi zarządzanie tym procesie. Mocną stroną badania jest jego empiryczny charakter. Uczestnikami było 39 ekspertów Przemysłu 4.0 z różnych polskich firm, którzy wzięli udział. Jednocześnie celem było […]

Przewidywanie błędów napędu pasowego w przypadku predykcyjnego utrzymania ruchu na platformie Przemysłu 4.0

Autorzy: Artur Pollak, Sebastian Temich, Wojciech Ptasiński, Jacek Kucharczyk, Damian Gąsiorek Molecular Diversity Preservation International – Applied Sciences Koszt ciągłego utrzymania produkcji jest jednym z najwyższych kosztów operacyjnych firm produkcyjnych. Ciągła diagnostyka z użyciem analizy anomalii jest krytycznym elementem w oszacowaniu pozostałego okresu użytkowania komponentu, a w konsekwencji w uzyskaniu niezawodnego systemu Predictive Maintenance, który obniża koszty produkcji.   W prezentowanej pracy przedstawiono […]

Wpływ kondycji łożysk na utrzymanie procesów produkcyjnych

Autorzy: Wojciech Ptasiński, Artur Pollak, Sebastian Temich, Damian Gąsiorek Napędy i Sterowanie, AutomatykaB2B.pl Współczesne aspekty Przemysłu 4.0 ukierunkowane są na analizę danych, która w konsekwencji decyduje o zachowaniu ciągłości procesów produkcyjnych. Celem badań było określenie możliwości klasyfikacji anomalii dla uszkodzeń łożysk, z wykorzystaniem sieci neuronowych.   W prezentowanym artykule przeprowadzono testy mające na celu wykrywanie anomalii w pracy łożysk kulowych z wykorzystaniem dwóch rodzajów sygnałów, tj. dźwięku […]

CTTP 4.0

NAZCA 4.0 zbiera, konsoliduje i wizualizuje dane ze wszystkich maszyn i urządzeń Centrum Testowania Przemysłu 4.0, pozwalając na zaawansowane analizy w oparciu o algorytmy przemysłowej sztucznej inteligencji. CTTP40 to w pełni funkcjonalne, autonomiczne gniazdo produkcyjne wyposażone w rozwiązania klasy Przemysł 4.0.     Zarządzaj centrum demonstracyjnym.         Monitoruj media i ich zużycie.         Mierz parametry środowiskowe i używaj ich do analiz […]

KUKA Polska

NAZCA 4.0 zarządza zasobami Centrum Szkoleniowego KUKA Polska oraz sprawdza kondycję poszczególnych urządzeń, a także monitoruje jakość i zużycie mediów.       Zarządzaj zasobami centrum szkoleniowego.           Monitoruj kondycję robotów i mediów.      

Sztuczna inteligencja przemysłowa, czyli kolejny przełom w branży

Autorzy: Artur Pollak, CEO APA Group Czy sztuczna inteligencja na stałe wkroczy do fabryk? A może jest to tylko kolejna nowinka techniczna, której implementacja wcale nie odmieni charakteru całej branży? Sprawdzamy, jak ta technologia już dziś oddziałuje na procesy produkcyjne.   Sztuczna inteligencja (z ang. AI – Artificial Intelligence) to technologia, która bazuje na maszynach potrafiących wykonywać te zadania, które do tej pory były domeną wyłącznie ludzi. Łączy ona ze sobą dane (pozyskiwane […]

Czym jest firma zarządzana przez dane?

Autor: Artur Sadzik, Manager Projektu Industry 4.0, APA Group Globalne firmy doradcze wskazują, że przedsiębiorstwa, które z powodzeniem korzystają z analizy danych, osiągają nawet o 20% lepsze wyniki (EY and Xplenty survey; Business Services Week). „Data-driven organization” to hasło tożsame z koncepcją Przemysłu 4.0. Wiele konferencji i artykułów jest poświęconych temu zagad­nieniu. Jednak często mamy problem z odpowiedzią, jak realnie powinna wyglądać taka […]